duminică, 30 august 2015

sâmbătă, 29 august 2015

Cascada Bigăr

Izbucul Bigăr este un izvor puternic (de unde termenul izbuc), alimentat de un curs de apă subteran ce străbate peștera cu același nume din Munții Aninei.
După circa 200m, apa izvorului (bogată în calcar) se varsă în râul Miniș de pe un prag stâncos, formând o cascadă de tuf calcaros, ce poată numele de Cascada Bigăr.
Site-ul The World Geography a alcătuit în anul 2013 o listă cu cele mai impresionante cascade din lume. Pe primul loc se află Cascada Bigăr din Caraș-Severin.
Anterior, în septembrie 2010, un ghid turistic internațional, National Geographic Traveler - Romania, făcea pentru întâia oară prezentarea acestei cascade în presa turistică de specialitate.
Rezervația naturală a fost înființată în anul 1982 și declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate). Aria naturală se întinde pe o suprafață de 176,60 hectare și este inclusă în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița.
Rezervația reprezintă o zonă colinară, cu izvoare, chei, abrupturi calcaroase, văi, lapiezuri, doline, ponoare, peșteri, avene, poiene și pajiști; cu o faună alcătuită din mamifere (urs brun, râs, lup, vulpe), păsări, reptile, broaște și pești; și o floră (nuc comun, alun turcesc, ghimpe, bujor bănățean) specifice grupări montane a Munților Banatului (Sursa).vineri, 28 august 2015

Biserica Densuş

Biserica Sfântul Nicolae din Densuş se află în judeţul Hunedoara, la o distanţă de aproape 10 kilometri faţă de oraşul Haţeg, fiind cea mai veche biserica românească în care şi astăzi au loc slujbe religioase. Datorită particularităţilor acesteia, biserica este cunoscută drept cel mai ciudat edificiu din Ţară Haţegului.
Biserica monument istoric Densuş, cu hramul Sfântul Nicolae, este ridicată din piatră, în secolul XIII, pe plan central, cu caractere romanice, are naosul pătrat, suprapus central de un turn sprijinit de patru stâlpi masivi în jurul cărora se află un spaţiu îngust acoperit cu o boltă semicilindrică. Spre est are abisida circulară cu un diaconin pe latura sudică. Încăperi anexe au fost adăugate pe latura sudică şi pe latura de est şi o tindă în secolele XIV-XV. Este construită din piatră română de la Ulpia Traiana, dintre care unele,  profilate, au fost refolosite în elementele de rezistenţă sau cu rost decorativ. În interiorul monumentului se află o valoroasă pictură murală ce datează din prima jumătate a secolului XV, ce împodobeşte abisida semicircular a altarului, pereţii răsăriteni ai naosului, unele părţi ale stâlpilor centrali, iar la exterior, deasupra uşii de intrare în navă, icoana de hram. Pictură din 1443 aparţine pictorului Ştefan Zugravul, semnătură sa aflându-se sub fereastră sud-estică a abisidei. Ansamblul mural îmbină sincretic iconografia tradiţional bizantină cu elemente narrative şi realiste cu trăsături de renaştere timpurie cu trăsături folclorice.
Nicolae Iorga a numit biserica “fără pereche în toată românimea”